ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺭﺍﺩﯾﻮ "ﺩﻝ" ﺍﺳﺖ،
ﺻﺪﺍﯼ ﻣﺮﺍ ﺍﺯ ﻋﻤﻖ "ﻗﻠﺒﻢ" ﻣﯿﺸﻨﻮﯾﺪ.
ﺍﯾﻦ ﯾﮏ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻧﯿﺴﺖ،
ﯾﮏ "ﺍﺣﺴﺎﺱ" ﭘﺎﮎ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ:
ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﯽ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﻡ ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﻠﻨﺪﯼ ﯾﻠﺪﺍ
ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺍﺳﺖ، ﺍﻣﺎ ﺍﺭﺍﺩﺕ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﯽ ﺍﻧﺘﻬﺎﺳﺖ...


چت اورداپ

پاسخ
الناز33 ٢۴ اسفند ٩۶
نشستم دوش من با بلبل و پروانه در یکجا سخن گفتیم از بی مهری جانانه در یکجا من اندر گریه ، بلبل در فغان ، پروانه در سوزش تماشا داشت حال ما سه تن دیوانه ، در یکجا
علیییی ١٣ اسفند ٩۶
گللللللل
سلطان مسعود ١٣ اسفند ٩۶
دلتو قربون»»»»با اون عشوه هات توی خ من
الناز33 ١٣ اسفند ٩۶
ترسمان از دست و پابسته شدن بسیار
صبا مشهد ٣٠ بهمن ٩۶
الناز33 ٢٨ بهمن ٩۶
آدم گاهی... حواسش پرت میشود... و غذا از دهن می افتد... چای یخ میکند... کاغذ خط خطی میشود... درس چند خط در میان خوانده میشود... تلفن خودش را میکشد... تاکسی هی بوق میزند... بعد که به خودش می آید... میگوید من فقط داشتم یک لحظه به "او" فکر میکردم... فقط یک لحظه...
کیمیا ا ٢٧ بهمن ٩۶
ترسمان از دست و پابسته شدن بسیار غمگین بود
الناز33 ٢٧ بهمن ٩۶
ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﯽ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﻡ ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ. ﺑﻠﻨﺪﯼ ﯾﻠﺪﺍ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺍﺳﺖ، ﺍﻣﺎ ﺍﺭﺍﺩﺕ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﯽ ﺍﻧﺘﻬﺎﺳﺖ..
avahasti ٢٧ بهمن ٩۶
t a r a n o m ٢٧ بهمن ٩۶
رایکا ٢٧ بهمن ٩۶
نفس اورداپ ٢٧ بهمن ٩۶
عجب
مهدی اس
مهدی اس

آقا مهدی اس

اهل اصفهان است

متولد 1 شهريور

تاریخ 24 اسفند 93 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

صفحات و تصاویر
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان