دوست واقعی
اونیه که باهم به چیزایی میخندین که بقیه
وقتی گوش میدن هیچی از حرفاتون سردر نمیارن.


چت اورداپ

پاسخ
سلطان مسعود ١۴ ساعت قبل
با همه نامهربانان مهربانی می کنم >چون که در قلبم خدایی محترم دارم رفیق> من برای بهترین و بدترین بدخواه خویش> آرزو های عجیبی در سرم دارم رفیق> شیطنت های من دیوانه را جدی نگیر> پشت این لبخند ها سی سال غم دارم رفیق> لا به لای زخم های کهنه زخم ات را بزن> جا برای زخم های تازه کم دارم رفیق
طنینم ١۴ ساعت قبل
سلطان مسعود ٢٢ شهريور ٩٧
رفییییییق
الناز33 ٢٢ شهريور ٩٧
حسن مولایی23 ٢٢ شهريور ٩٧
بلاک کردن کار یزیده نه تو .:
همیشه فکر می‌کردم بدترین چیز توی زندگی اینه که تنها باشی، ولی نه! حالا فهمیدم که بدترین چیز توی زندگی، بودن با آدم‌هائیه که باعث میشن احساس
مهدی اس
مهدی اس

آقا مهدی اس

اهل اصفهان است

متولد 1 شهريور

تاریخ 24 اسفند 93 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

همیشه فکر می‌کردم بدترین چیز توی زندگی اینه که تنها باشی، ولی نه! حالا فهمیدم که بدترین چیز توی زندگی، بودن با آدم‌هائیه که باعث میشن احساس

صفحات و تصاویر
شهدا مدافع حرم
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان